Autorská práva

digiarena.e15.cz/jak-autorsky-zakon-chrani-vase-fotografie 

Fotografie a autorský zákon 

Jak toto autorské právo vzniká a zaniká? Jaký je rozdíl mezi právy autorskými a majetkovými?

Autorský zákon a fotografie - úvodem

Žijeme v době, kdy slušnost a dobré mravy již nepatří do "základní výbavy" každého z nás. To se promítá nejen v běžném životě, ale i v oblasti fotografií a fotografování. Jak konkrétně? Není potřeba chodit kolem horké kaše - v praxi se často setkáváme s tím, že jsou bezostyšně kopírovány a používány fotografie, aniž by k tomu dal autor svolení. Místem, kde nejčastěji dochází k těmto mimozákonným aktivitám, je samozřejmě internet. Fotografie nejsou většinou nijak chráněné, stačí zmáčknout pravé tlačítko myši, dát Zkopírovat/Uložit obrázek.

Použijete-li příslušnou fotografii bez svolení autora, děláte něco nezákoného.

Na všechny fotografie se vztahuje autorské právo Ano, je to tak - na veškeré fotografie se totiž vztahují autorská práva, jejichž porušení představuje trestný čin. Použijete-li příslušnou fotografii bez svolení autora, děláte něco nezákoného.

Stejně jako obrazy, hudební, literární a jiná tvůrčí díla, tak i fotografie jsou chráněny legislativou. Konkrétně zákonem č. 121/2000 Sb., nebo-li Zákonem autorským. Podívejme se tedy na autorský zákon z hlediska praxe, konkrétně z pohledu fotografií a fotografování.

Uvedení autora a zdroje není odpustkem

Nevím proč, ale v naší zemi mezi lidmi koluje zcela nesmyslná poučka, že když uvedu autora, můžu to zkopírovat a použít.

Uvedení autora a zdroje v žádném případě nestačí

To je zásadní omyl - pokud někdo zkopíruje fotografii například někde na webu a použije ji na svých stránkách, tak se dopouští trestného činu ať už zdroj a autora uvedl nebo neuvedl.

Na druhou stranu musím jako člověk uznat, že uvedení autora a zdroje je hezké gesto a značí to alespoň o špetce slušnosti příslušné osoby.

Autorská práva na fotografie

Stejně jako na jiná tvůrčí díla (hudební nahrávky, knihy, obrazy, dílo choreografické, pantomimické, atd.), tak i fotografie jsou autorským dílem.

Jednou z podmínek, aby dílo mohlo být dílem autorským, je to, že musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. To fotografie bezpochyby jsou, protože i při naprosto bezmyšlenkovitém cvakání zapojujeme mozek a vzniká jedinečné dílo.

Samozřejmě to asi nebude dílo jedinečné z hlediska kvality. Naši zákonodárci to spíše mysleli tak, že se jedná o dílo, které nevzniká ve stejné podobě v množství tisíc kusů dnes a denně.

Fotografie je autorským dílem ihned po vzniku, i v elektronické podobě

Druhou důležitou podmínkou, aby dílo mohlo být dílem autorským je to, že musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam

Je to pochopitelné, protože pokud bychom nemohli dílo vidět, slyšet nebo jinak objektivně vnímat, těžko by autor prokazoval, že je vytvořil :) . Důležité je, že je v zákoně uvedeno "včetně podoby elektronické". To nám zajišťuje, že i ty fotografie, které máte pouze v počítači nebo jen na paměťové kartě, jsou považovány za autorské dílo, čili jsou chráněny autorským zákonem.

Z toho vyplývá první zásadní závěr - fotografie se stává autorským dílem ihned při jejím vzniku. Pokud by to chtěl někdo vzít do důsledku, tak by to asi mohlo být v okamžik jejího zápisu na paměťovou kartu. A to proto, že v tom okamžiku začíná být objektivně vnímatelná.

Pokud se tedy ptáte, jestli musí být fotografie někde registrovaná nebo musí obsahovat speciální vodoznak, tak nemusí. Na svou fotografii máte autorské právo automaticky ihned při jejím vzniku.

A pozor, autorské osobnostní právo na ni máte jednou provždy. Podstatné tedy je, že osobnostní autorské právo vám nikdo nikdy nemůže upřít, vzít nebo prodat. Máte jej prostě navždy.

Majetková práva na fotografie

A nyní už jsme o té části autorského zákona, které je za úplatu . Majetková práva na fotografie lze totiž za protiplnění poskytnout třetím osobám.

Zbohatnout můžete poskytnutím majetkových práv, ne osobnostních

Přesně, za peníze (nebo jiné protiplnění) lze poskytnout třetím osobám licenci k užívání fotografie(fotografií).

Shrnutí a závěr

Nejdůležitější body z dnešního článku:

  • Autorské právo na fotografii vzniká automaticky ihned při jejím vzniku a zaznamenání na kartu nebo kinofilm.
  • Autorské práva na fotografie jsou navždy - nikdo vám je nemůže vzít, stejně tak vy nemůžete prodat své autorství.
  • Spoluautorství nevzniká poskytnutím rady nebo pronájmem vybavení. Spoluautorství vzniká až tehdy, podílí-li se osoba svou tvůrčí činností na vzniku fotografie.
  • Autorská práva obsahují dvě složky - právo autorské osobnostní a autorské majetkové.
  • Právo majetkové je to, se kterým lze obchodovat.

Zdroj : Fotoradce.cz