Autorská práva

 • Fotografie a autorský zákon
 • Jak toto autorské právo vzniká a zaniká? Jaký je rozdíl mezi právy autorskými a majetkovými?
 • Autorský zákon a fotografie - úvodem
 • Žijeme v době, kdy slušnost a dobré mravy již nepatří do "základní výbavy" každého z nás. To se promítá nejen v běžném životě, ale i v oblasti fotografií a fotografování. Jak konkrétně? Není potřeba chodit kolem horké kaše - v praxi se často setkáváme s tím, že jsou bezostyšně kopírovány a používány fotografie, aniž by k tomu dal autor svolení. Místem, kde nejčastěji dochází k těmto mimo zákonným aktivitám, je samozřejmě internet. Fotografie nejsou většinou nijak chráněné, stačí zmáčknout pravé tlačítko myši, dát Zkopírovat/Uložit obrázek.
 • Použijete-li příslušnou fotografií bez svolení autora, děláte něco nezákonného.
 • Na všechny fotografie se vztahuje autorské právo Ano, je to tak - na veškeré fotografie se totiž vztahují autorská práva, jejichž porušení představuje trestný čin. Použijete-li příslušnou fotografii bez svolení autora, děláte něco nezákonného.
 • Stejně jako obrazy, hudební, literární a jiná tvůrčí díla, tak i fotografie jsou chráněny legislativou. Konkrétně zákonem č. 121/2000 Sb.,nebo-li zákonem autorským. Podívejme se tedy na autorský zákon z hlediska praxe, konkrétně z pohledu fotografií a fotografování.
 • Uvedení autora a zdroje není odpustkem
 • Nevím proč, ale v naší zemi mezi lidmi koluje zcela nesmyslná poučka, že když uvedu autora, můžu to zkopírovat a použít.
 • Uvedení autora a zdroje v žádném případě nestačí
 • To je zásadní omyl - pokud někdo zkopíruje fotografii například někde na webu a použije ji na svých stránkách, tak se dopouští trestného činu ať už zdroj a autora uvedl nebo neuvedl.
 • Na druhou stranu musím jako člověk uznat, že uvedení autora a zdroje je hezké gesto a značí to alespoň o špetce slušnosti příslušné osoby.
 • Autorská práva na fotografie
 • Stejně jako na jiná tvůrčí díla (hudební nahrávky, knihy, obrazy, dílo choreografické, pantomimické, atd.), tak i fotografie jsou autorským dílem.
 • Jednou z podmínek, aby dílo mohlo být dílem autorským, je to, že musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. To fotografie bezpochyby jsou, protože i při naprosto bezmyšlenkovitém cvakání zapojujeme mozek a vzniká jedinečné dílo.
 • Samozřejmě to asi nebude dílo jedinečné z hlediska kvality. Naši zákonodárci to spíše mysleli tak, že se jedná o dílo, které nevzniká ve stejné podobě v množství tisíc kusů dnes a denně.
 • Fotografie je autorským dílem ihned po vzniku, i v elektronické podobě
 • Druhou důležitou podmínkou, aby dílo mohlo být dílem autorským je to, že musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam
 • Je to pochopitelné, protože pokud bychom nemohli dílo vidět, slyšet nebo jinak objektivně vnímat, těžko by autor prokazoval, že je vytvořil.
 • Důležité je, že je v zákoně uvedeno "včetně podoby elektronické". To nám zajišťuje, že i ty fotografie, které máte pouze v počítači nebo jen na paměťové kartě, jsou považovány za autorské dílo, čili jsou chráněny autorským zákonem.
 • Z toho vyplývá první zásadní závěr - fotografie se stává autorským dílem ihned při jejím vzniku. Pokud by to chtěl někdo vzít do důsledku, tak by to asi mohlo být v okamžik jejího zápisu na paměťovou kartu. A to proto, že v tom okamžiku začíná být objektivně vnímatelná.
 • Pokud se tedy ptáte, jestli musí být fotografie někde registrovaná nebo musí obsahovat speciální vodoznak, tak nemusí. Na svou fotografii máte autorské právo automaticky ihned při jejím vzniku.
 • A pozor, autorské osobnostní právo na ni máte jednou provždy. Podstatné tedy je, že osobnostní autorské právo vám nikdo nikdy nemůže upřít, vzít nebo prodat. Máte jej prostě navždy.
 • Majetková práva na fotografie
 • A nyní už jsme o té části autorského zákona, které je za úplatu.
 • Majetková práva na fotografie lze totiž za protiplnění poskytnout třetím osobám.
 • Zbohatnout můžete poskytnutím majetkových práv, ne osobnostních
 • Přesně, za peníze (nebo jiné protiplnění) lze poskytnout třetím osobám licenci k užívání fotografie (fotografií).
 • Shrnutí a závěr
 • Nejdůležitější body z dnešního článku:
 • Autorské právo na fotografii vzniká automaticky ihned při jejím vzniku a zaznamenání na kartu nebo kinofilm.
 • Autorské práva na fotografie jsou navždy - nikdo vám je nemůže vzít, stejně tak vy nemůžete prodat své autorství.
 • Spoluautorství nevzniká poskytnutím rady nebo pronájmem vybavení. Spoluautorství vzniká až tehdy, podílí-li se osoba svou tvůrčí činností na vzniku fotografie.
 • Autorská práva obsahují dvě složky - právo autorské osobnostní a autorské majetkové.
 • Právo majetkové je to, se kterým lze obchodovat.